Verslag contactmiddag

VERSLAG VAN DE CONTACTMIDDAG OP 19 MEI 2016 IN ZALENCENTRUM VERPLOEGEN.

 Wijchen, 22 mei 2016.

 Met een geweldige opkomst, de grootste na de start in deze vorm van de competitie-afsluiting, in een sfeervolle ambiance en met een perfect gepland programma, was deze contactmiddag super geslaagd.

In een vlot tempo werden de bloemen en de prachtige bekers uitgereikt. Voor alle kampioenen waren er weer de zeer gewaardeerde oorkondes. Competitieleider  Rien Janssen en secretaris Cornelissen reikten de prijzen uit. Penningmeester Wim van Hout kreeg alle lof voor de weer fraaie bekers

De spelers met het hoogst gestegen moyenne per klasse kregen de bekende envelop.

Op deze  middag werd afscheid genomen van oud-competitieleider Huib Janssen, de grote man bij de overgang naar het digitale gebeuren en de opstart met het programma Biljartpoint. Na een uitgebreid dankwoord door de voorzitter waren er bloemen voor Mevr. Janssen en een envelop voor Huib.

Ook werd afscheid genomen van Joop Langelaar, voorzitter van de Geschillencommissie. Joop was niet alleen actief bij de tot standkoming van het Huishoudelijk- en Wedstrijd- reglement van de Federatie., maar ook de controle van de regelmatig aangepaste artikelen hadden zijn aandacht. Voorzitter bedankte Joop voor zijn grote inzet in deze. Ook hier waren er bloemen voor Mevr. Langelaar en voor Joop een “Keteltje”

 Om 16.30 uur werd het officiële deel van deze middag door ceremoniemeester Wim van Hout afgesloten met dank voor ieders aanwezigheid en een welthuis.

Ook de Fa. Verploegen werd door hem bedankt voor de goede samenwerking.

P. Cornelissen, secretaris.  

Voor een afdruk klik hier

Door Wim Mooren is een prachtige film van de contactmiddag gemaakt. Klik hier.